Ro  Hu  En

Home Contact

Referinţe

Creditanstalt

A - Vienna       3600 m²

Gold Medal Interclima 1995


Introducere

Clina este singura instalaţie de încălzire şi răcire, care poate să asigure suprafeţe radiante de joasă temperatură, cu câmp termic omogen, fiind capabilă de satisfacerea celor mai înalte cerinţe de:
                                           -confort
                                           -performanţă
                                           -economicitate

Metoda încălzirii şi răcirii de confort prin Clina, constă în temperarea aerului din încăperi, transferul de căldură efectuându-se prin tavan, pardoseală sau pereţi. Prin intermediul acestei tehnologii performante, pe lângă condiţiile excepţionale de confort, se asigură silenţiozitatea maximă şi instalaţiile sunt complet înglobate în suprafaţa elementelor de construcţii (în tavan, pardoseală sau pereţi).

În condiţiile actuale de criză energetică globală, Clina corespunde celor mai înalte exigenţe tehnice, fiind una dintre cele mai performante soluţii de încălzire şi răcire –la ora actuală- în lume. © 2016 Promax Engineering